Category Archives: press release 2023

BEAUTY เสริมทัพทีมบริหาร เดินหน้าบุกตลาด-สร้างความแข็งแกร่ง

BEAUTY ปรับโครงสร้างทีมบริหาร เสริมแกร่งธุรกิจ เดินหน้าทำกำไร สร้างภาพลักษณ์แบรนด์ใหม่ทั้งในและต่างประเทศ นพ.สุวิน ไกรภูเบศ ยังคงดำรงตำแหน่งประธานบอร์ด “ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์” นั่งประธานกรรมการบริหาร ดึง “พิศาล ธาราพัฒน์” มือดีการตลาดและงานขาย รับหน้าที่ CEO ใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566

บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ BEAUTY ผู้นำธุรกิจค้าปลีกผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม สุขภาพและบำรุงผิวด้วยแนวคิด Live a beautiful life เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 มีมติอนุมัติจัดโครงสร้างการบริหารภายในใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ประกอบด้วย

1. นพ.สุวิน ไกรภูเบศ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท (Chairman of the Board of Director)
2. ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร (Executive Committee Chairman (ECC))
3. นายพิศาล ธาราพัฒน์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ Chief Executive Officer (CEO)

ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร BEAUTY เปิดเผยว่า ภายหลังจากการปรับรูปแบบธุรกิจใหม่ในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้โครงสร้างพื้นฐานของบริษัทแข็งแกร่ง จากนี้ BEAUTY จะเริ่มเน้นการสร้างยอดขายและพลิกทำกำไรด้วยการขยายช่องทางจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น ทัั้งนี้ทีมบริหารใหม่จะมุ่งเน้นการสร้างความไว้วางใจต่อผลิตภัณฑ์ของ “Beauty Buffet” และแบรนด์อื่นๆ ของบริษัทให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้แนวคิด Live a be beautiful life รวมทั้งการขยายตลาด เพิ่มยอดขายต่อเนื่อง

สำหรับ คุณพิศาล ธาราพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) BEAUTY คนใหม่ เป็นผู้มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถในการบริหารธุรกิจ การตลาดและการขายทั้งในและต่างประเทศ เข้ามารับผิดชอบด้านบริหารธุรกิจและการเพิ่มรายได้สำหรับช่องทางค้าปลีกและค้าส่ง รวมถึงช่องทางการจัดจำหน่ายอื่นๆ คุณพิศาล ธาราพัฒน์ มีความเชี่ยวชาญในการกำหนดแนวทางและกลยุทธ์การขายทั้ง B2C และ B2B บริหารจัดการลูกค้าและตัวแทนจำหน่าย นอกจากนี้คุณพิศาล ธาราพัฒน์ ยังมีประสบการณ์ในการบริหารการตลาด แบรนด์สินค้า มีความสามารถในการสร้างความคุ้มค่า และความชื่นชอบในผลิตภัณฑ์หรือบริการ ต่อยอดสู่ความยั่งยืนให้แก่องค์กรต่อไป

จากประสบการณ์และความสามารถดังกล่าว บริษัทมั่นใจว่า การปรับโครงสร้างการบริหารในครั้งนี้ จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งและผลักดันเป้าหมายการดำเนินงานในปี 2567 ให้เป็นไปตามแผน

นายพิศาล ธาราพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) BEAUTY เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ระหว่างการวางแผนปรับกลยุทธ์ครั้งใหญ่ เพื่อรุกตลาดในปี 2567 มุ่งเน้นการเป็นผู้นำ Beauty and Health Business ที่โดดเด่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยในช่วงต่อจากนี้ BEAUTY จะมีการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายด้าน ทั้งในส่วนของกลยุทธ์การตลาดใหม่ การขยายช่องทางจำหน่ายในประเทศ-ต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบรับความต้องการผู้บริโภคในระดับนานาชาติ เพื่อนำสินค้าเข้าไปจำหน่ายได้อย่างหลากหลาย รวมทั้งการขยายการจัดจำหน่ายในกลุ่มประเทศเป้าหมายเพิ่มขึ้น

“ ผมมีความพร้อมเดินหน้าสร้างการเติบโตให้ BEAUTY ซึ่งถือว่าเป็นแบรนด์สินค้าเพื่อความงามและสุขภาพ ที่ได้รับความนิยมจากกลุ่มลูกค้าทั้งในและต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง การปรับและเสริมกลยุทธ์ การตลาด การขาย ที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ จะช่วยส่งเสริมให้แบรนด์มีความโดดเด่นมากขึ้น ตลอดจนทำให้ผลิตภัณฑ์สามารถเข้าถึงผู้บริโภคในประเทศ ไปจนถึงระดับนานาชาติได้อย่างแพร่หลาย การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเหล่านี้ มีเป้าหมาย เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวต่อไปอย่างมั่นคง และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค ผู้ถือหุ้น รวมถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง” นายพิศาล กล่าว

BEAUTY ร่วมกับ สวทช. เดินหน้าความร่วมมือด้านนวัตกรรมความงาม

ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 8 จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บมจ.บิวตี้ คอมมูนิตี้ (BEAUTY)
ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (สวทช.) โดยน.สพ.สนัด วงศ์ทวีทอง รองผู้อํานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (ที่ 7 จากซ้าย)
จัดงาน Open Innovation @TSP ในการสรรหาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านความงาม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ามาร่วมนำเสนอผลงาน ณ ห้องประชุม INC2C-110 ชั้น 1 อาคาร INC2 Tower C เมื่อเร็วๆนี้

BEAUTY จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ประธานกรรมการบริษัท, ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะกรรมการ และผู้บริหาร บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) (BEAUTY) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พร้อมรับรองรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 โดยจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- AGM) ณ สำนักงานใหญ่ บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) ซอยนวลจันทร์ 34 เมื่อเร็วๆนี้