Category Archives: ข่าวกิจกรรมภายในองค์กร 2561

กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันสงกรานต์

Work Shop สอนการแต่งหน้าให้กับพนักงานขายของตัวแทนจำหน่ายที่ประเทศพม่า

Work Shop สอนการแต่งหน้าให้กับพนักงานขายของตัวแทนจำหน่ายที่ประเทศพม่า โดยผู้เชี่ยวชาญจาก Beauty Buffet เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561