BEAUTY ร่วมกับ สวทช. เดินหน้าความร่วมมือด้านนวัตกรรมความงาม

ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 8 จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บมจ.บิวตี้ คอมมูนิตี้ (BEAUTY)
ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (สวทช.) โดยน.สพ.สนัด วงศ์ทวีทอง รองผู้อํานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (ที่ 7 จากซ้าย)
จัดงาน Open Innovation @TSP ในการสรรหาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านความงาม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ามาร่วมนำเสนอผลงาน ณ ห้องประชุม INC2C-110 ชั้น 1 อาคาร INC2 Tower C เมื่อเร็วๆนี้