ประวัติบริษัท

หน้าหลัก / ประวัติบริษัท

บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)

บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “BEAUTY”) เดิมชื่อ บริษัท โมนาโพลิแตนท์ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2543 ด้วยทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,000,000 บาท โดยมีผู้ก่อตั้งคือ นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ และนางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจจำหน่ายปลีกผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและบำรุงผิว ด้วยแนวความคิดที่ต้องการจะนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อความงามอันหลากหลายที่ผ่านการคัดสรรอย่างดีทั้งในด้านวัตถุดิบและรูปลักษณ์ เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภค

ปี 2541 – 2542

เปิดร้านจำหน่ายปลีกผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและบำรุงผิวนำเข้าร้านแรก โดยใช้ชื่อว่า “นีโอ” ที่ศูนย์การค้าย่านสยามสแควร์ต่อมาทำการขยายธุรกิจโดยการเปิดร้านชื่อว่า “โมนา” ที่ศูนย์การค้ามาบุญครอง

19 ตุลาคม 2543

ก่อตั้ง บริษัท โมนาโพลิแตนท์ จำกัด (ชื่อเดิมของบริษัท) ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท เพื่อดำเนินธุรกิจการจำหน่ายปลีกผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและบำรุงผิวอย่างเต็มรูปแบบมีทั้งผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศและที่ผลิตภายในประเทศ ภายใต้ชื่อร้าน “โมนา”ในศูนย์การค้าต่างๆจำนวนทั้งสิ้น 7 สาขา

ปี 2547

เปิดร้านจำหน่ายปลีกผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและบำรุงผิวนำเข้าร้านแรก โดยใช้ชื่อว่า “นีโอ” ที่ศูนย์การค้าย่านสยามสแควร์ต่อมาทำการขยายธุรกิจโดยการเปิดร้านชื่อว่า “โมนา” ที่ศูนย์การค้ามาบุญครอง

3 มีนาคม 2548

บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 5,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายสาขา โดยจากปี 2547 จนกระทั่งถึงปี 2549 ร้านคอสเมดาได้เปิดสาขาแล้วทั้งสิ้นประมาณ 20 สาขา

ปี 2549 – 2550

ในเดือนธันวาคม 2549 พัฒนารูปแบบร้านรวมถึงเปลี่ยนชื่อร้านเป็น “บิวตี้ บุฟเฟต์ (BEAUTY BUFFET)” ภายใต้แนวคิด บิวตี้ บุฟเฟต์ ซึ่งมุ่งเน้นหลักการของการเข้าถึงได้ง่าย สัมผัสง่าย ทดลองใช้ได้ มีความหลากหลาย ครบถ้วน และราคาสมเหตุสมผล เช่นเดียวกันกับการเข้าร้านอาหารประเภทบุฟเฟต์ ภายใต้สโลแกน “The most delicious beauty shop in town” หรือ “สวยอร่อยหลากหลายสไตล์บุฟเฟต์” สาขาแรกเปิดในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาวงศ์สว่าง

ปี 2554

เปิดตัวร้านค้าปลีกผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและบำรุงผิวรูปแบบใหม่ ภายใต้ชื่อ “บิวตี้ คอทเทจ (BEAUTY COTTAGE)” โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและปลอดสารเคมีที่เป็นอันตราย ผสมผสานกับการตกแต่งร้านในรูปแบบแนวย้อนยุคหรือวินเทจ (Vintage) โดยเปิดตัวสาขาแรกที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สาขาลาดพร้าว ภายใต้สโลแกน “Natural Crafted Beauty” ซึ่งหมายถึงความงามที่รังสรรค์จากธรรมชาติ

23 ธันวาคม 2554

บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 55,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 550,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อซื้อที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

ปี 2555

เดือนมกราคมปี 2555 บริษัทได้จัดทำสัญญาการจัดจำหน่ายสินค้า บิวตี้ บุฟเฟต์ กับผู้จัดจำหน่ายสินค้ารายหนึ่ง โดยให้สิทธิในการจำหน่ายสินค้าของ บิวตี้ บุฟเฟต์ ในประเทศกัมพูชา ภายใต้มาตรฐานของบริษัท โดย ร้าน บิวตี้ บุฟเฟต์ เปิดตัวเป็นครั้งแรกในประเทศกัมพูชา ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555

เดือนเมษายน 2555 บริษัทเปิดตัวผลิตภัณฑ์ “เมด อิน เนเจอร์(MADE IN NATURE)” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากธรรมชาติ ภายใต้สโลแกน “Live a Natural Life” จัดจำหน่ายผ่านช่องทางร้านค้าปลีกขนาดใหญ่หรือโมเดิร์นเทรด (Modern Trade)

31 กรกฎาคม 2555

บริษัททำการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นจาก 100 บาทต่อหุ้น เป็น 1 บาทต่อหุ้น ด้วยทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 300,000,000 บาท และนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

12 ธันวาคม 2555

วันซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันแรก (First Day Trade)

กรกฎาคม 2556

บริษัทเปิดตัว บิวตี้  มาร์เก็ต ในรูปแบบร้านค้าปลีก Multi-Brandsขนาดใหญ่ โดยผสมผสานแนวคิดจากการซื้อสินค้าที่หลากหลายใน Supermarket ร้านสะดวกซื้อและความตื่นเต้นของการช้อปเครื่องสำอาง เป็นร้านเครื่องสำอางเฉพาะอย่าง ( Beauty specialty store) ที่มุ่งเน้นการขายผลิตภัณฑ์เพื่อความงามโดยเฉพาะ ภายใต้สโลแกน “The Super Market of Beauty”   โดยเริ่มเปิดสาขาแรกที่ ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์

พฤศจิกายน 2556

เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้แบรนด์ เกิร์ลลี่ เกิร์ล ซึ่งเป็นสินค้า Fighting  Brand กลุ่มสกินแคร์และเครื่องสำอางวัยรุ่น ด้วยคอนเซป White & Baby ลักษณะการออกแบบบรรจุภัณฑ์เน้นวัยรุ่นทันสมัยและขนาดของสินค้ามีขนาดเล็กและราคาไม่แพง เพื่อวางจำหน่ายผ่านร้านคอนวีเนียนสโตร์ ,แค็ตตาล็อก และ เทรดดิชั่นนอล เทรด

พฤษภาคม 2557

บริษัทได้ประกอบพิธีลงเสาเอกก่อสร้างอาคารคลังสินค้าและอาคารศูนย์ฝึกอบรมแห่งใหม่  ณ ซอยนวลจันทร์ 34 บนเนื้อที่  3-0-15 ไร่ เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

14 พฤษภาคม 2558

เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท (แตกพาร์) จากเดิมหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.10 บาท จำนวนหุ้นเพิ่มเป็น 3,000,000,000 หุ้น

ไตรมาสที่ 3/2558

เปิดตัว www.beautyplazaonline.com ด้วยความตั้งใจและพิถีพิถัน เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ในการช้อปเครื่องสำอางออนไลน์

มีนาคม 2559

บริษัทได้เข้าใช้งาน สำนักงาน ,คลังสินค้า และศูนย์ฝึกอบรมพนักงานแห่งใหม่ของบริษัท (BEAUTY 2)

พฤษภาคม 2560

ได้รับรางวัล The Best Brand Performance 2017 on Instagram แบรนด์ที่ทำผลงานบนโซเชียลมีเดีย ยอดเยี่ยมบนอินสตาแกรม (Instagram) และรางวัล อันดับที่ 3 The Best Brand Performance 2017 กลุ่มธุรกิจเครื่องสำอาง ภายในงาน Thailand Zocial Awards 2017

พฤศจิกายน 2560

SET Awards 2017 ได้รับรางวัล ผู้บริหารสูงสุดดีเด่น และรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น ในงาน “SET  Awards 2017” จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร

ตุลาคม 2561

ได้รับรางวัล “Asia’s 200 Best Under a Billion” ได้รับคัดเลือกเป็นปีที่สองติดต่อกัน “Asia’s 200 Best Under a Billion” หรือ 200 สุดยอดบริษัทเอเชียที่รายได้ต่ำกว่าหนึ่งพันล้านเหรียญ จัดโดยนิตยสาร Forbes Asia

สิงหาคม 2562

BEAUTY BUFFETเปิดตัว Flagship store แห่งแรกและเปิดตัวโมเดลธุรกิจ “ร้านเครื่องสำอางมัลติแบรนด์”   ที่สาขา มาบุญครอง

เปิดตัว www.beautybuffet.co.th เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ในการช้อปเครื่องสำอางออนไลน์หลากหลายแบรนด์ชั้นนำ

พฤศจิกายน 2563

Beauty Buffet เปิดตัว Beauty Factory Outlet แห่งแรก ณ สำนักงานใหญ่ บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้

กุมภาพันธ์ 2565

บริษัทลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 300,993,500.00 บาท เป็น 299,419,353.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้ ซึ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 15,741,465 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาทซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญซึ่งออกและเสนอขายแก่กรรมการที่เป็นผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท (ESOP Warrant-1) ซึ่งพ้นกำหนดเวลาการใช้สิทธิ

มีนาคม 2565

BEAUTY BUFFET ปรับโลโก้ใหม่ “BEAUTY BUFFET For Every Beauty เพราะความสวยคือคุณ”

พฤษภาคม 2565

บริษัทได้ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ใหม่ ดังนี้ บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จํากัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 50/1-3 ซอยนวลจันทร์ 34 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 โทรศัพท์ 02 – 9460700-6

สิงหาคม 2565

BEAUTY BUFFET เปิดตัว Shop Stand Alone แห่งแรกที่สาขา อารีย์

GINO McCRAY เปิดร้านแห่งแรกที่ Eveandboy สาขาเมกาบางนา