ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ และคุณศิริการย์ พัฑฒิวีระนนท์ ลงนามในสัญญาร่วมกับ Mr.Winston Yu ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Carrot Mall เพื่อแต่งตั้ง Carrot Mall เป็นผู้ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในช่องทางค้าปลีกและออนไลน์รายใหญ่ เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า Scentio Milk Plus Whitening Q10 Facial Foam ผ่านช่องทางตลาดหลัก ( Gerneral Trade ) ที่ประกอบด้วยช่องทาง Offline และ Online ในตลาดทั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Mainland China) ณ บมจ.บิวตี้ คอมมูนิตี้ ซ.นวลจันทร์ 34Logo Footer

beauty buffet
beauty cottages
made in nature

© 2017 Beauty Community. PCL