คุณศิริการย์ พัฑฒิวีระนนท์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และคณะผู้บริหารบริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จากัด (มหาชน) (BEAUTY) ร่วมออกบูธในงานแสดงสินค้าเครื่องสาอาง อุปกรณ์เสริมความงาม และนวัตกรรมสุขภาพครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิก " COSMOPROF ASIA 2018" เพื่อสร้างโอกาสขยายเครือข่ายทางธุรกิจและแนะนาผลิตภัณฑ์อาทิ สินค้าแบรนด์ บิวตี้ บุฟเฟ่ต์ บิวตี้ คอทเทจ โดยมีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมบูธเป็นจานวนมาก ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง เมื่อเร็ว ๆ นี้Logo Footer

beauty buffet
beauty cottages
made in nature

© 2017 Beauty Community. PCL