ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ (กลาง) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิวตี้คอมมูนิตี้ จากัด (มหาชน) (BEAUTY) รับมอบรางวัล Forbes Asia's 200 Best Under a Billion สุดยอดบริษัท 200 แห่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มียอดขายต่ำ กว่าพันล้านเหรียญสหรัฐฯ ด้วยผลประกอบการที่เติบโตทั้งด้านยอดขาย กำไร และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น จัดโดยนิตยสาร Forbes Asia ในงาน Forbes Asia "Best Under A Billion" Forum and Awards ณ The Palace Hotel Tokyo ประทศญี่ปุ่น เมื่อเร็วๆนี้Logo Footer

beauty buffet
beauty cottages
made in nature

© 2017 Beauty Community. PCL