งาน Beauty World Middle East 2018 ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ (ขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมออกบูธโชว์ศักยภาพในงานแสดงสินค้า " Beauty World Middle East 2018 "เพื่อสร้างโอกาสขยายเครือข่ำยทำงธุรกิจและแนะนำผลิตภัณฑ์อำทิ สินค้าแบรนด์ Scentio, The Bakery, Lansley , Gino McCray โดยมีผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชมบูธเป็นจำนวนมาก ณ Dubai International Convention and Exhibition Centre ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์Logo Footer

beauty buffet
beauty cottages
made in nature

© 2017 Beauty Community. PCL