นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายสุรพล เพชรกลึง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน และนางสาวศิริการย์ พัฑฒิวีระนนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) ร่วมงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ให้ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ปี 2560 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561Logo Footer

beauty buffet
beauty cottages
made in nature

© 2017 Beauty Community. PCL