พลโทเผด็จ จารุจินดา ประธานกรรมการ นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.พีระพงษ์ กิตติเวชโภคาวัฒน์ กรรมการ และนางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ กรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร บมจ.บิวตี้ คอมมูนิตี้ BEAUTY จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลประกอบการปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.408 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 1,225.66 ล้านบาท หรือ 99.70% ของกำไรสุทธิ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลวันที่ 4 พ.ค. 61 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 18 พ.ค.61 ณ ห้องประชุมคริสตัล บอลรูม1,2 อาคาร E ชั้น 2 โครงการคริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์ (CDC) กรุงเทพฯLogo Footer

beauty buffet
beauty cottages
made in nature

© 2017 Beauty Community. PCL