ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายสุรพล เพชรกลึง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน ร่วมให้ข้อมูลแนวโน้มการเติบโตและแผนการดำเนินงานของบริษัท เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนสถาบันต่างๆ ในงาน Thai Corporate Dayจัดโดย บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง มีกลุ่มกองทุนหลายสถาบันเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯLogo Footer

beauty buffet
beauty cottages
made in nature

© 2017 Beauty Community. PCL