นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายสุรพล เพชรกลึง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน ร่วมให้ข้อมูลแนวโน้มการเติบโตและแผนการดำเนินงานของบริษัท เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนสถาบันต่างๆ ในงาน งาน CEO Day จัดโดย บมจ.หลักทรัพย์ ภัทร มีนักลงทุนเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ณ โรงแรมอนันตราสยาม กรุงเทพฯLogo Footer

beauty buffet
beauty cottages
made in nature

© 2017 Beauty Community. PCL