นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณสุรพล เพชรกลึง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน และคุณศิริการย์ พัฑฒิวีระนนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับคุณสัจภา ทองประสาร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดผู้ออกหลักทรัพย์พร้อมด้วยทีมผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในโอกาสเข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดี BEAUTY เข้า SET 50 index และสวัสดีปีใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 ณ สำนักงานใหญ่ บมจ.บิวตี้ คอมมูนิตี้Logo Footer

beauty buffet
beauty cottages
made in nature

© 2017 Beauty Community. PCL