นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงาน SET AWARS 2017 เพื่อเข้ารับ 2 รางวัลคือ
รางวัลผู้บริหารสูงสุด และรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น เมื่อวันอังคารที่ 28 พ.ย. 60 ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรัชดาLogo Footer

beauty buffet
beauty cottages
made in nature

© 2017 Beauty Community. PCL