นายสุรพล เพชรกลึง (ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน) และนางดารณี ประเถตัง (เลขานุการบริษัท) บริษัท บิวตี้คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) ได้เดินทางไปให้ข้อมูลและความเชื่อมั่นกับกองทุนและนักลงทุนในประเทศ ในงาน “BLS Consumer Day 2017” จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง มีนักลงทุนเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ณ ซิลลิคเฮ้าส์ สีลมคอมเพล็กซ์Logo Footer

beauty buffet
beauty cottages
made in nature

© 2017 Beauty Community. PCL