นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ,นายสุรพล เพชรกลึง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน และ นางสาวศิริการย์ พัฑฒิวีระนนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) รับมอบของที่ระลึกจาก บริษัท หลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน) ในโอกาสร่วมให้ข้อมูลแนวโน้มการเติบโตและแผนการดำเนินงานของบริษัท เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนสถาบันในประเทศ ในงาน Thailand Major Forum 2017 จัดโดย บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาต มีนักลงทุนเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก เมื่อวัน 6 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมโฟร์ ซีซั่น กรุงเทพฯLogo Footer

beauty buffet
beauty cottages
made in nature

© 2017 Beauty Community. PCL