นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ,นางสาวศิริการย์ พัฑฒิวีรานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ และ คุณสุรพล เพชรกลึง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงท่องเที่ยว ประจำปี 2560 ณ โรงแรม ฟ่าวเท่นทรี รีสอร์ท (เขาใหญ่) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ พนักงาน บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ร่วมกิจกรรม Team Building และอีกทั้งยังมีกิจกรรมต่างๆมากมาย ท่ามกลางบรรยากาศสนุกสนาน อบอุ่นเป็นกันเอง เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2560Logo Footer

beauty buffet
beauty cottages
made in nature

© 2017 Beauty Community. PCL