นายสุรพล เพชรกลึง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน และนางสาวศิริการย์ พัฑฒิวีระนนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) ร่วมให้ข้อมูลกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัทแก่สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่าแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ณ สำนักงานใหญ่ บมจ.บิวตี้ คอมมูนิตี้Logo Footer

beauty buffet
beauty cottages
made in nature

© 2017 Beauty Community. PCL