นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายสุรพล เพชรกลึง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน นางสาวศิริการย์ พัฑฒิวีระนนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) ให้ข้อมูลกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจแก่คณะนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำที่เข้าเยี่ยมชมกิจการ พร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ รองรับการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ณ สำนักงานใหญ่ บมจ.บิวตี้ คอมมูนิตี้



Logo Footer

beauty buffet
beauty cottages
made in nature

© 2017 Beauty Community. PCL