คุณศิริการย์ พัฑฒิวีระนนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ/รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และ คุณสุรพล เพชรกลึง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รับเชิญเข้าร่วมงานThailand Focus ที่โรงแรมอนันตรา สยาม เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน ที่มาร่วมฟังกันอย่างมากมาย จัดโดย บลจ.ภัทรLogo Footer

beauty buffet
beauty cottages
made in nature

© 2017 Beauty Community. PCL