ทางบริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) ได้ตอบรับเข้าร่วมงาน Roadshow ณ ประเทศฮ่องกงกับทาง บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ข้อมูลกับนักลงทุน ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2560 ณ ประเทศฮ่องกง นำโดย นางสาวศิริการย์ พัฑฒิวีระนนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการและการตลาด และ นายสุรพล เพชรกลึง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินLogo Footer

beauty buffet
beauty cottages
made in nature

© 2017 Beauty Community. PCL