นวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. CEO ของ บิวตี้ นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ และ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน นายสุรพล เพชรกลึง เดินทางไปยังหลักทรัพย์ กสิกรไทย ณ อาคารธนาคารกสิกรไทย เพื่อพบนักลงทุนและลูกค้าของ สถาบัน บลจ. กสิกรไทย เพื่อให้ข้อมูลด้านการลงทุน และ ให้ความเชื่อมั่นกับนักลงทุนLogo Footer

beauty buffet
beauty cottages
made in nature

© 2017 Beauty Community. PCL