นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ประธานเจ้าหน้าบริหาร บริษัทบิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) และ คุณสุรพล เพชรกลึง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และ คุณนวภินันทน์ วรมัด ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ พบนักลงทุนและ นักวิเคราะห์ ของ บลจ.กสิกรไทย ณ สำนักงาน "บลจ.กสิกรไทย" ห้องประชุม “โกลบอล” ชั้น 12 เพื่อให้ข้อมูลและสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ ณ วันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม 2559Logo Footer

beauty buffet
beauty cottages
made in nature

© 2017 Beauty Community. PCL