บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เชิญทางบริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ เข้าร่วมงาน BLS Consumer Day โดยคุณศิริการย์ พัฑฒิวีระนนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ และ คุณสุรพล เพชรกลึง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นตัวแทนบริษัท ฯ เข่าร่วมงานเมื่อวันอังคาร ที่ 27 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์



Logo Footer

beauty buffet
beauty cottages
made in nature

© 2017 Beauty Community. PCL