คุณสุรพล เพชรกลึง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และ คุณนวภินันทน์ วรมัด ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ ได้รับเชิญ จากหลักทรัพย์กรุงศรีฯ ได้เดินทางไปให้ข้อมูลและความเชื่อมั่นกับกองทุนและนักลงทุนในประเทศ ณ โรงแรม เรเนซองส์ เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 2559Logo Footer

beauty buffet
beauty cottages
made in nature

© 2017 Beauty Community. PCL