นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายสุรพล เพชรกลึง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน และนางสาวศิริการย์ พัฑฒิวีระนนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายวิชา โตมานะ กรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน นำเสนอข้อมูลในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก 2559Logo Footer

beauty buffet
beauty cottages
made in nature

© 2017 Beauty Community. PCL