นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ และ คุณศิริการย์ พัฑฒิวีระนนท์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ แนวโน้มตลาดค้าปลีกในประเทศไทย เมื่อวันจันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2559 ณ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)Logo Footer

beauty buffet
beauty cottages
made in nature

© 2017 Beauty Community. PCL