15 ตุลาคม 2554 บริษัทมอบเงิน 100,000บาทกับเงินบริจาคของพนักงานบริษัทจำนวน8000บาทและน้ำดื่ม 10,000ขวด ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ผ่านครอบครัวข่าว3Logo Footer

beauty buffet
beauty cottages
made in nature

© 2017 Beauty Community. PCL