พลโทเผด็จ จารุจินดา นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.พีระพงษ์ กิตติเวชโภคาวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ กรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร บมจ.บิวตี้ คอมมูนิตี้ BEAUTY จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลประกอบการปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 898.15ล้านบาท หรือ 90.58 % ของกำไรสุทธิ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล วันที่ 7 พ.ค. 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผล วันที่ 21 พ.ค. 2562 ณ ห้องประชุมคริสตัล บอลรูม1,2 อาคาร E ชั้น 2 โครงการคริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์ (CDC) กรุงเทพฯ วันที่ 25 เมษายน 2562Logo Footer

beauty buffet
beauty cottages
made in nature

© 2017 Beauty Community. PCL