นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.พีรพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณสุรพล เพชรกลึง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน คุณศิริการย์ พัฑฒิวีระนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และ คุณภัทราพร ถนอมกิจชัย ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพาณิชย์ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับคณะนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำ พร้อมให้ข้อมูล “แผนการดำเนินงานและกลยุทธ์การเติบโตปี 2562” โดยมีนักวิเคราะห์เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก ณ สำนักงานใหญ่ บมจ.บิวตี้ คอมมูนิตี้ ซ.นวลจันทร์ 34 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562Logo Footer

beauty buffet
beauty cottages
made in nature

© 2017 Beauty Community. PCL