ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณศิริการย์ พัฑฒิวีระนนท์ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ลงนามในสัญญาร่วมกับ คุณธนดล ยิ่งศิรีวรกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เรย์ยันสกิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ” ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจำหน่ายสินค้ามาส์คหน้าในประเทศจีนและเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์มาส์คหน้าสูตรธรรมชาติไทยแท้แบรนด์ดัง “Anjeri Facial Mask” เพื่อแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด มาส์คหน้าสูตรธรรมชาติ T-BEAUTY แบรนด์ Beauty Buffet โดยผ่านช่องทางช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน (Mainland China) ณ บมจ.บิวตี้ คอมมูนิตี้ ซ.นวลจันทร์ 34 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562Logo Footer

beauty buffet
beauty cottages
made in nature

© 2017 Beauty Community. PCL