นักลงทุนสัมพันธ์

งบการเงิน

  • งบการเงินไตรมาส4/2562
   Download
  • งบการเงินไตรมาส3/2562
   Download
  • งบการเงินไตรมาส2/2562
   Download
  • งบการเงินไตรมาส1/2562
   Download
  • งบการเงินไตรมาส1/2561
   Download
  • งบการเงินไตรมาส2/2561
   Download
  • งบการเงินไตรมาส3/2561
   Download
  • งบการเงินไตรมาส4/2561
   Download
  • งบการเงินไตรมาส1/2560
   Download
  • งบการเงินไตรมาส2/2560
   Download
  • งบการเงินไตรมาส3/2560
   Download
  • งบการเงินไตรมาส4/2560
   Download
  • งบการเงินไตรมาส1/2559
   Download
  • งบการเงินไตรมาส2/2559
   Download
  • งบการเงินไตรมาส3/2559
   Download
  • งบการเงินไตรมาส4/2559
   Download
  • งบการเงินไตรมาส1/2558
   Download
  • งบการเงินไตรมาส2/2558
   Download
  • งบการเงินไตรมาส3/2558
   Download
  • งบการเงินไตรมาส 2558
   Download
  • งบการเงินไตรมาส1/2557
   Download
  • งบการเงินไตรมาส2/2557
   Download
  • งบการเงินไตรมาส3/2557
   Download
  • งบการเงินไตรมาส 2557
   Download
  • งบการเงินไตรมาส1/2556
   Download
  • งบการเงินไตรมาส2/2556
   Download
  • งบการเงินไตรมาส3/2556
   Download
  • งบการเงินไตรมาส 2556
   Download
  • งบการเงิน 2555
   Download

MD & A

  • คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส1/2562
   Download
  • คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส2/2562
   Download
  • คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส3/2562
   Download
  • คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส4/2562
   Download
  • คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส1/2561
   Download
  • คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส2/2561
   Download
  • คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส3/2561
   Download
  • คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส4/2561
   Download
  • คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส1/2560
   Download
  • คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส2/2560
   Download
  • คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส3/2560
   Download
  • คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส4/2560
   Download
  • คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส1/2559
   Download
  • คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส2/2559
   Download
  • คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส3/2559
   Download
  • คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส4/2559
   Download
  • คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส1/2558
   Download
  • คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส2/2558
   Download
  • คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส3/2558
   Download
  • คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส4/2558
   Download
  • คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส1/2557
   Download
  • คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส2/2557
   Download
  • คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส3/2557
   Download
  • คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส4/2557
   Download
  • คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส2/2556
   Download
  • คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส3/2556
   Download
  • คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส4/2556
   DownloadLogo Footer

beauty buffet
beauty cottages
made in nature

© 2017 Beauty Community. PCL