Category Archives: กิจกรรมเพื่อสังคม 2561

สนับสนุนผ้าป่าการศึกษา “กองทุนกุหลาบบ่อเกลือ” เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน ณ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

สนับสนุนเงินบริจาค เพื่อจัดซื้อรถเข็นนอน 5 คัน ให้แก่โรงพยาบาลหางดง จังหวัดเชียงใหม่

บริจาคเครื่องสำอางที่หมดอายุ หรือไม่ใช้แล้ว เพื่อนำไปแต่งหน้าให้กับศพ ผ่านทางเพจ รวมพลฅนอาสาแต่งหน้าศพ