สนับสนุนผ้าป่าการศึกษา “กองทุนกุหลาบบ่อเกลือ” เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน ณ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน