บริจาคเครื่องสำอางเพื่อใช้แต่งหน้าศพ ให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ