บริจาคเครื่องสำอางที่หมดอายุ หรือไม่ใช้แล้ว เพื่อนำไปแต่งหน้าให้กับศพ ผ่านทางเพจ รวมพลฅนอาสาแต่งหน้าศพ