กิจกรรมสัมมนาเชิงท่องเที่ยว ประจำปี 2560 ณ โรงแรม ฟ่าวเท่นทรี รีสอร์ท (เขาใหญ่)