คุณสามารถแนบไฟล์ประวัติการทำงานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงานที่นี่ (pdf ,doc หรือ docx เท่านั้น)