วิสัยทัศน์และพันธกิจ

หน้าหลัก / วิสัยทัศน์และพันธกิจ

– ปรัชญาองค์กร –

“Creative Dynamic Sustainable ”

– วิสัยทัศน์ของบริษัท –

International Beauty & Health Business Company

พันธกิจของเรา

สร้างสรรค์กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านความงามที่มีคุณภาพดีและทันสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการของวิถีชีวิตสมัยใหม่